Adriana Pacigová

Kunsthistorička, pamiatkárka.
Celé moje štúdium i pracovný život sa neustále točí okolo kultúry a umenia v rôznych podobách. Každodenne sa stretávam s problémovým prístupom ku kultúrnemu dedičstvu a opomínaniu hodnôt, ktoré predstavuje. Prvým krokom k zmene je porozumenie a uvedomenie si hodnôt, ktoré kultúra a tradícia znamenajú. Ak im človek porozumie, je preňho prirodzené tieto hodnoty a ich prejavy chrániť, uchovávať, prezentovať a zveľaďovať. Keď chce človek niečo zmeniť, treba začať pracovať. Tak sme teda začali. Predstavujeme Vám to, čo je nášmu srdcu najbližšie, náš domov v jeho kráse a jedinečnosti.

adrianadubovcova@gmail.com

Martin Babic

Produktový a grafický dizajnér.
Počas môjho štúdia som mal skvelé príležitosti cestovať, spoznávať svet, konfrontovať sa z rôznymi kultúrami, zvykmi či akýmsi duchom krajiny. Vo väčšine prípadov som býval milo prekvapený ľuďmi a ich názormi v otázkach dôležitosti kultúrneho dedičstva. No väčšinou po návrate som cítil akýsi deficit v tomto smere na Slovensku a keďže ja som veľký fanúšik Slovenskej tradičnej kultúry, rozhodol som sa že je načase nielen súhlasiť s ľuďmi, ktorý sa na jej udržaní aktívne podielajú, ale urobiť aj niečo s vlastným nápadom. Voľba bola teda jasná, začnem od seba, od mojej dediny, oblasti ktorú dobre poznám je mi blízka a vždy budem mať k jej histórií a kultúre osobitý vzťah.

contact@martinbabic.sk