Príroda

Príroda v okolí Komjatnej je tvorená prevažne treťohornými pieskovcovo-ílovitými vrstvami, ktoré sú typické pre Oravskú vrchovinu. Južná zalesnená časť Chočských vrchov predstavuje skrasovatené druhohorné horniny s prevahou slieňov a slienitých vápencov. Komjatňanské lesy sú tvorené prevažne smrekom, menej borovicou a nájde sa tu aj buk. V chotári sú hnedé lesné pôdy, rendziny a pararendziny.

Hrdošná skala

Podľa povesti stával v minulosti niekde vo vrcholových častiach skaly hrádok. Panoval tu istý veľmož, ktorého pre jeho pyšnú povahu nazývali Hrdošom. Hrdoš bol nesmierne majetný, o svoje bohatstvo sa však veľmi bál, a tak ho poskrýval v okolitých jaskyniach. Život plný strachu a zlých skutkov, ktoré navyvádzal nakoniec ukončil skokom zo skaly, ktorá sa dnes nazýva Hrdošnou.

V oblasti Hrdošnej skaly možno obdivovať mohutné skalné bloky s oknami, bránami a niekoľkými jaskyňami. Najväčšou z týchto jaskýň je 120 m dlhá oficiálne nesprístupnená – Žaškovská jaskyňa.

49.147892 "N 19.208155"E

Deväť kostolov

Skalné veže Deväť kostolov sa nachádzajú v miestnej časti Studničná. Veže sú tvorené prevažne dolomitmi a vápencami. Názov Deväť kostolov sa vzťahuje na týčiace sa vežičky skalného brala, ktoré pripomínajú vežu kostola. Na tomto mieste rastie aj niekoľko chránených rastlín. Pri príležitosti 415. výročia prvej písomnej zmienky o tejto miestnej časti obce bol v roku 2015 na vrchol skalného brala osadený kríž.

49°08'04.5"N 19°15'53.3"E

Hlavačka

Dominantou obce je majestátna skala ľudovo nazývaná Hlavačka. Za svoj ľudový a neobvyklý názov vďačí skala svojmu tvaru. Profil skalného brala viditeľného z obce totiž pripomína ľudskú hlavu. Hlavačka je tvorená skalnými vežami, ktoré sú prevažne z dolomitu a vápenca. Táto skala je často horolezcami využívaná ako cvičná.

49.143168"N 19.258940"E

Ostrá kopa

Vrch známy ako Ostré alebo v susednej dedine Švošov aj ako Hrdoš. Nachádza sa v Chočských vrchoch. Je vysoký 1067 metrov. Sedlo pod Ostrou kopou je dôležitou križovatkou medzi Oravou a Liptovom. Cez Ostrú kopu sa dostaneme až k Hrdošnej skale a ponúka nám malebné pohľady na Nízke Tatry, Veľkú a Malú Fatru a Oravskú Maguru.

49.136347"N 19.210480"E